Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programa ApD / Antecedents / L'Agricultura per al Desenvolupament

L'Agricultura per al Desenvolupament

És l’agricultura quelcom senzill?

L’agricultura està lligada a la història de l’home, ha estat la base fonamental de l’alimentació des de fa milers d’anys. Gairebé tothom té un besavi, un avi o un pare que ha fet d’agricultor. Tots hem vist com gent molt senzilla cuidava el seu hort. Probablement per tot això pot semblar que l’agricultura és quelcom molt senzill, a l’abast de tothom, tan sols consisteix en plantar, regar i collir. Res de més fals. L’agricultura és una de les tecnologies més sofisticades en mans dels sers humans, començant per la selecció genètica que s’ha realitzat al llarg de milers d’anys, continuant pel desenvolupament de diferents tecnologies de maneig adaptades a cada climatologia,... L’agricultura tracta amb sistemes enormement complexes: els sistemes vius (el sòl i les plantes, les espècies animals pròpies de la ramaderia). Poder definir millores en l’àmbit agrícola requereix un enorme esforç intel·lectual i de treball experimental.

El desenvolupament de tècniques agrícoles adaptades a productors pobres, i la transferència de tecnologia en aquest sentit, és un repte difícil que requereix del treball conjunt de tecnòlegs i científics de diferents disciplines. L’aprofitament de l’aigua i el correcte ús de cada tipus específic de sòl requereix coneixements d'enginyeria geològica i edafologia, les construccions agrícoles, els sistemes de reg, el sistemes d’obtenció d’energia,... requereixen de coneixement en enginyeria, física. La gestió dels sistemes vius requereix formació en agronomia, en biologia, en química. La comercialització, la gestió de cooperatives o petites empreses requereix coneixements d’economia, de gestió d’empreses. La transformació dels productes agrícoles per permetre la seva conservació, o per augmentar el seu valor específic requereix de coneixements d’enginyeria, de química, d’arquitectura,.... En resum l’agricultura no és res senzill, ans al contrari.

La universitat té possibilitats d’aportar un capital d’alt valor per al desenvolupament de tècniques agrícoles adaptades a productors pobres: la formació de professionals preparats tècnicament, científicament i humanament.

L’agricultura en un sentit ampli

En aquest document parlem d’agricultura en el més ampli dels sentits. L’agricultura no tan sols en el sentit de producció de vegetals, sinó conjuntament com agricultura i ramaderia. On ens cal entendre que la ramaderia també ha d’incloure la producció pròpia de l’aqüicultura. L’agricultura no tan sols com a sistema productiu, sinó incloent la conservació, transformació i comercialització de la producció. Si incloem aquestes darreres tasques constatem que en el terme “agricultura” estem incloent, per exemple, les indústries agrícoles i, les cooperatives i empreses de producció i comercialització.

La recerca actual en agricultura

Indiscutiblement actualment la recerca en agricultura, ramaderia i tecnologies properes és enorme. Però és una recerca dirigida a la millora de la tecnologia dels països rics i poderosos. Des de les multinacionals i des de les organitzacions estatals es realitza un considerable esforç en la millora de la producció, de la qualitat i de l’optimització dels processos. No existeix gairebé recerca dirigida a la millora de la producció agrícola de les comunitats empobrides. Tan sols alguna organització internacional, com la FAO, està actualment treballant en aquest sentit.

Necessitat de recerca i transferència de tecnologia en C.I. en l’àmbit agrícola

Cal realitzar un treball de recerca a diferents escales. Recerca per al desenvolupament d’una agricultura més productiva a diferents regions del nostre planeta, tal com està realitzant la FAO i recerca i transferència de tecnologia a microescala, desenvolupant processos adaptats a necessitats concretes.

Des d’una escola universitària es pot participar en els dos tipus de recerca. D’una banda participant, o dirigint, projectes de recerca d’àmbit regional, i d’altra banda acumulant coneixements i realitzant posteriorment transferència de tecnologia a partir d’experiències concretes.